Size Özel GMAT Hazırlık Kursu Sadece DDM'de

Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla GMAT Hazırlık Kursu

GMAT Eğitiminde Türk ve Yabancı Öğretmenler İle % 100 Başarı ve Memnuniyet Garantisi
DDM Logo
Resim
Resim

GMAT hazırlık eğitimi programlarımız birebir özel ders şeklinde olup öğrencinin İngilizce eğitim düzeyi test edilip belirlendikten sonra kişiye özel işitsel ve görsel eğitim yöntemleri kullanılarak hazırlanmaktadır.

GMAT sınav teknik ve taktikleri üzerine uygulanan program öğrencinin çözüm becerisini geliştirmekle birlikte pratikte akıcı olması sağlanmaktadır.

Dünya Dilleri Merkezi Yabancı Dil Okulları olarak 2003 yılından beri akademik başarısı tescilli Türk ve Yabancı öğretim üyelerimiz ile birlikte öğrencilerimizi GMAT sınavına sonuç odaklı hazırlamaktayız.

Türkiye genelinde uluslararası ve yerel İngilizce sınavlarına hazırlıkta en başarılı dil okuluyuz. İstanbul’da Kadıköy Merkez, Bağdat Caddesi Akademik, Beşiktaş, Pendik ve Ataşehir şubelerimizde eğitim alabilirsiniz.

Programda uygulanacak toplam ders saati öğrencinin Seviye Tespit Sınavı sonrasında belirlenecektir.

GMAT kursu eğitim programlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için eğitim danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

GMAT Nedir?

GMAT, İşletme dalında Master Programı (MBA) olan 131 okulun oluşturduğu Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yönlendirilen ve Educational Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

GMAT, sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır ve okullara başvuran öğrencilerin işletme ve ilgili diğer alanlar üzerine Yüksek Lisans Eğitimi alma yeterliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

GMAT sınavı, işletme ve ilgili alanlardaki bilgi yeterliği, lisans eğitiminde belirli bir alanda edinilen bilgileri, motivasyon, yaratıcılık insan ilişkileri gibi karakter özelliklerini veya diğer bir alandaki yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir sınav değildir.

GMAT Sınavı broşürlerine ve örnek sorularına www.gmat.org adresinden ulaşabilirsiniz.

GMAT Amerika'daki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının İşletme, Yönetim bölümlerine başvuracak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

GMAT Sınavı çoktan seçmeli (Sözel ,Sayısal ) ve Kompozisyon (Analytical Writing Asessment) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Sözel: 41 Soru, Süre: 75 dk.

Sayısal: 37 Soru, Süre: 75 dk.

GMAT Hakkında Bilgi

İşletme Doktorasına Hazırlık Testi (GMAT-Graduate Management Admission Test), MBA gibi işletme doktorasına hazırlık programlarına kabul için ön koşul niteliği taşıyan, analitik akıl yürütme, yazma, nicel, sözlü ve okuma gibi İngilizce becerilerini değerlendirmeye dönük bilgisayar uyarlamalı sınavdır. GMAT, ne işletme bilgisini veya becerilerini ne de zekâyı ölçer.

Testin sahibi firma Graduate Management Admission Council'e (GMAC) göre GMAT, analitik yazma ve problem çözme becerilerini değerlendirirken, gerçek dünyada işletme ve yönetim alanlarında başarılı olmak için hayati derecede önemli olduğunu düşündüğü veri yeterliliği, mantık ve eleştirel akıl yürütme becerilerini ölçer. GMAC, 5 Haziran 2015'te sınava, sınava giren kişinin yeni formatlarda ve çoklu kaynaklarda sunulan verileri değerlendirme becerisini ölçmek üzere tasarlanmış olan bütünleşik akıl yürütme bölümünü ekledi.

GMAT, Graduate Management Admission Council'ın tescilli markasıdır. 2.100'den fazla üniversite ve kurum tarafından sunulan 5.900'ün üzerinde program, programları için seçim kriterlerinin bir parçası olarak GMAT sınavını kullanmaktadır. İşletme okulları testi, MBA, Muhasebe Yüksek Lisansı, Finans Yüksek Lisansı gibi çok çeşitli lisansüstü işletme programlarına kabul için bir kriter olarak kullanmaktadır.

GMAT sınavı, dünyanın dört bir noktasındaki 112 ülkedeki standart hale getirilmiş test merkezlerinde uygulanmaktadır. GMAC, sınavın işletme okulu programlarında başarıyı tahmin ettiğini istatistiksel olarak doğrulamaya yönelik doğrulama çalışmaları gerçekleştirmiştir.

GMAT Sınavı Dört Bölümden Oluşur

Analitik yazma değerlendirmesi, bütünleşik akıl yürütme, nicel bölüm ve sözel bölüm. Sınavın toplam süresi üç buçuk saattir, fakat sınava girenlerin aralarla birlikte yaklaşık dört saatlik bir süreyi planlamaları gerekir. Sınava girenlerin bütünleşik akıl yürütme bölümünde analitik yazma değerlendirmesi için 30 dakikası, çoğunlukla çoktan seçmeli kısımlardan oluşan 12 soruyu yanıtlaması için 30 dakikası, nicel bölümde 37 soruyu yanıtlamak için 75 dakikası ve sözel bölümde 41 soruyu yanıtlamak için 75 dakikası vardır.

Analitik Yazma Değerlendirmesi Süre: 30 dk

Bütünleşik Akıl Yürütme: Soru Sayısı: 12 Süre: 30

Nicel Soru Sayısı: 37 Süre: 75 dk

Sözel Soru Sayısı: 41 Süre: 75 dk

GMAT sınavının nicel ve sözel bölümlerinin ikisi de çoktan seçmelidir ve sınava giren kişinin beceri seviyesine uygun bilgisayar uyarlamalı formattadır. nicel ve sözel bölümlerin başında, sınava girenlere orta zorlukta bir soru sunulur. Sorular doğru cevaplandıkça, bilgisayar sınava giren kişiye zorluk seviyesi gittikçe artan sorular sunar.

Soruların yanlış cevaplanması durumunda, bilgisayar tarafından sunulan soruların zorluk seviyesi düşer. Bu işlem, sınava girenler her bir soruyu tamamlayana kadar devam eder; bu noktada bilgisayar ilgili alandaki beceri seviyesini doğru şekilde hesaplar ve her bir bölüm için ham puanı belirler.

Analitik Yazma Değerlendirmesi (AYD)

AYD bölümü 30 dakikalık yazma bölümüdür. Sınava giren kişiden bir argümanı analiz etmesi istenir. Sunulan bir argümanın arkasında yatan akıl yürütmeyi çözümleyerek ve bu argümana ilişkin bir eleştiri yazabilmek önemlidir. Yazıya iki ayrı puan verilir ve bu puanların ortalamasının alınması yoluyla sınava giren kişinin AYD Puanı belirlenir. Bir puan, bilgisayarlı okuma değerlendirmesi ile verilirken, diğeri bilgisayar puanının ne olduğunu bilmeden makaleyi kendileri okuya ve puanlayan bir kişi tarafından verilir.

Otomatik makale puanlama motoru, fikirlerin bir düzene sokulması, söz dizimsel çeşitlilik ve konuya ilişki analizin de dahil olduğu 50 yapısal ve özel özelliği değerlendiren elektronik bir sistemdir. İki puanlama arasındaki farkın 1 puanın üzerinde olması durumunda, bu farklılığı çözüp son puanı belirlemek üzere uzman bir okuyucu tarafından bir başka değerlendirme yapılması gerekir.

Analitik yazma değerlendirmesi, 0.5 puanlık aralıklarla 1 (minimum) ile 6 (maksimum) arasında puanlanır (sıfır puan, cevabın anlaşılmayan sözcüklerden oluştuğunu veya belirtilen konu üzerine yazılmadığını ya da sınava giren kişinin AYD bölümünde hiçbir şey yazamadığını gösterir).

Makale puanı Açıklama

1. Eksik yazı

2. Hatalı yazı

3. Sınırlı yazı

4. Yeterli yazı

5. Güçlü yazı

6. Çok iyi yazı

Bütünleşik akıl yürütme

Bütünleşik Akıl Yürütme, sınava giren kişinin birden fazla kaynakta farklı formatlarda sunulan verileri değerlendirme becerisini ölçmek üzere tasarlanmış görece yeni (sınava 2012 yılı Haziran ayında dâhil edildi) bir bölümdür. Bütünleşik akıl yürütme bölümünde test edilen beceriler, dünyanın dört bir noktasındaki, işletme fakültesi öğrenci adayları için önemli addedilen 740 işletme fakültesinin katılımıyla gerçekleşen bir anket çalışmasıyla belirlendi.

Bütünleşik akıl yürütme bölümü, dört farklı formatta (çoğunlukla çoğunlukla kendi içlerinde çoktan seçmeli kısımlardan oluşan) 12 sorudan oluşur, grafik yorumlama, iki bölümlü analiz, tablo analizi, çok kaynaklı akıl yürütme.

Bütünleşik akıl yürütme puanları 1-8 arasında değişir. Analitik Yazma Değerlendirmesi bölümü gibi bu bölüm de nicel ve sözel bölümden ayrı olarak puanlanır.

Bütünleşik Akıl yürütme ve Analitik Yazma Değerlendirmesi bölümlerinin performansı, toplam GMAT puanını etkilemez. Bütünleşik akıl yürütme bölümünde dört soru tipi bulunur: tablo analizi, grafik yorumlama, çok kaynaklı akıl yürütme ve iki bölümlü analiz. Tablo analizi bölümünde, sınava girenlere hesap tablosuna benzeyen, analiz edilmesi gereken bilgi tabloları sunulur. Her bir soruda karşıt cevap seçenekleri (örn. doğru/yanlış, evet/hayır) bulunan çok sayıda açıklama bulunur ve sınava girenler doğru seçeneği işaretler.

Grafik yorumlama sorularında, sınava girenlerden bir grafiği veya çizgesel görüntüyü yorumlamaları istenir. Her bir soruda açılır menüler ile boşluk doldurma açıklamaları bulunur. Sınava girenler, açıklamayı doğru hale getiren seçenekleri seçmelidir. Çok kaynaklı akıl yürütme sorularına, sekmeli sayfalar üzerinde sunulan iki ila üç bilgi kaynağı eşlik eder.

Sınava girenler, sekmelerin üzerini tıklayıp ilgili bilgileri inceler; bunlar metin, çizelge, tablo kombinasyonları olabilir; bu kaynaklardan yararlanılarak çoktan seçmeli veya zıt cevaplı (örn. evet/hayır, doğru/yanlış) sorular cevaplanır.

İki parçalı analiz sorularında bir çözüm için iki bileşenden yararlanılır. Olası cevaplar, bir tablo formatında sunulur. Her bir açıklama için bir sütun ve olası seçenekler için sıralar mevcuttur. Sınava girenler, her bir sütun için bir cevap seçmelidir.

Nicel bölüm

GMAT'in nicel bölümünde nicel mantık yürütme, nicel problemleri çözme, grafik verilerini yorumlama, bir problemde sunulan bilgileri analiz etme ve kullanma becerilerinin ölçülmesi amaçlanır. Soruların çözümü için belli bir düzeyde matematik, geometri ve aritmetik bilgisi gerekir. İki tür nicel sorusu vardır, problem çözme ve veri yeterliliği.

GMAT'in nicel bölümünde hesap makinesi kullanılmasına izin verilmez. Sınava girenler, test merkezinde kendilerine verilen ıslak silinen kalem ve lamine grafik kâğıdı kullanarak matematik hesaplarını el ile yapmalıdır. GMAC puanları sadece 6 ile 51 arasında bildirilse de, bu bölümde puanlar 0 ile 60 arasında değişir.

Problem çözme soruları, nicel olarak mantık yürütme ve nicel problemleri çözme becerilerini test etmek üzere tasarlanmıştır. Veri yeterliliği, GMAT'e özgü, nicel bir problemi anlama ve çözümleme, hangi bilginin bağlama uygun olduğunu bulma, bir problemi çözmek için hangi noktada yeterli bilgi olduğunu belirleme ve belli bir problemi çözmek için yetersiz bilgi verildiğinin farkına varma becerilerini ölçmek üzere tasarlanmış bir soru tipidir.

Sözel bölüm

GMAT sınavının sözel bölümünde, sınava giren kişinin yazılı materyali okuma ve anlama, argümanlar üzerinde fikri yürütme ve argümanları değerlendirme, standart yazılı İngilizce'de fikirlerin etkin bir şekilde ifade edilmesi için yazılı materyali düzeltme becerilerinin ölçülmesi amaçlanır. Soru tipleri okuduğunu anlama, eleştirel akıl yürütme ve cümle düzeltme sorularıdır. GMAC puanları sadece 6 ile 51 arasında bildirilse de, bu bölümde puanlar 0 ile 51 arasında değişir.

Okuduğunu anlama pasajları, bir paragraf ya da birkaç paragraf uzunluğunda olabilir. Okuma pasajlarının konuları sosyal bilimler, tarih, fen bilimleri, ticaretle ilgili alanlardan (pazarlama, ekonomi, insan kaynakları yönetimi vs.) olabilir. Okuduğunu anlama pasajlarına yoruma dayalı, uygulamalı sorular ve çıkarım soruları eşlik eder. Bu bölümde aşağıdaki beceriler ölçülür.

Okuma pasajlarındaki sözcük ve açıklamaları anlama

Okuma pasajlarındaki önemli noktalar ve kavramlar arasındaki mantıksal ilişkileri kavrama

Okuma pasajlarında aktarılan olay ve açıklamalardan çıkarımlar yapma

Sözlü materyalde sunulan nicel kavramları anlama ve bu kavramların metin içerisinde nasıl geliştiklerini kavrama

Yazarın bakış açısını ve sunulan argümanları anlama

Eleştirel akıl yürütme soruları, argüman geliştirme, argümanları değerlendirme ve eylem planını formülleştirme ya da değerlendirme süreçlerinde yararlanılan akıl yürütme becerilerini test etmek üzere tasarlanmıştır. Sorular, çeşitli kaynaklardan alınan materyaller baz alınarak hazırlanmaktadır. Bu bölümde aşağıdaki beceriler ölçülür.

Argüman Oluşturma

Argüman Değerlendirme

Hareket Planını Formülleştirme ve Değerlendirme

Cümle Düzeltme sorularında cümle yapısı için beş seçenek sunulur; sınava giren kişi bu seçenekler arasında cümlede aktarılmak istenen anlamı en iyi ifade eden, aynı zamanda "standart yazılı İngilizce'nin gerekliliklerine'" açık ve öz bir şekilde uyan yapıyı seçmelidir.

GMAT Sınavının Puanlaması Nasıl?

Toplam GMAT puanı 200 ile 800 arasında değişir ve sözel ve nicel bölüm performansları birlikte ölçülür (AYD ve Bütünleşik Akıl Yürütme bölümleri, ayrı olarak puanlandıkları için toplam puana dâhil edilmez). Puanlar, 10'un katları üzerinden verilir (örn. 540, 550, 560, 570 vs.). GMAC'ın en son yayınladığı verilere göre, sınava giren tüm kişilerin GMAT puanı ortalaması yaklaşık 540'dır.

Puan dağılımı, standart sapmanın yaklaşık 100 puan olduğu çan eğrisine tabidir; yani sınava girenlerin %68'inin puanı 440 ile 640 arasındadır. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, ortalama puan 545.6, standart sapma 121.07 puandır.

Son puan, sadece sınava giren kişinin en son yanıtladığı soruya (soruların bilgisayar uyarlamalı sunumu yoluyla ulaşılan soru zorluğu seviyesine) bağlı değildir. Bir puanı oluşturmak için kullanılan algoritma, bundan daha karmaşıktır. Sınava giren kişi, bir hata yapıp yanlış cevap verdiğinde, bilgisayar bu öğeyi bir anomali olarak değerlendirir. Sınava giren kişi, ilk soruyu kaçırırsa, puanının aralığın alt yarısına düşmesi gerekmez.

Sınava giren kişinin, GMAT puanını önceden görüntüledikten sonra, GMAT puanını iptal etme ya da bu puanla devam etmeye karar vermek için iki dakikası vardır. İptal edilen puan, 100 Dolar karşılığında 60 gün içerisinde geri alınabilir. İptal edilen puan, 60 günden sonra geri alınamaz.

GMAT Sınavı Başvuru Merkezi Nerededir?

Educational Testing Service,

P.O. Box 6103 Princeton,

NJ 08541-6103, U.S.A. Tel: 609-771-7330,

Fax: 609-883-4349

GMAT Sınavı’na Nasıl Kayıt Olabilirim?

GMAT sınavına telefon, posta ile veya faks ile kayıt olabilirsiniz. Online kayıt için www.mba.com web sitesini kullanabilirsiniz.

Online kayıt esnasında sınav ücreti kredi kartınız ile ödenmektedir. Kayıt esnasında kulladığınız bilgiler mutlaka daha sonra sınavda göstereceğiniz kimlik bilgilerinizle aynı olmalıdır.

Telefonla kayıt için Türkiye’den Europe/Middle East/Africa

Telephone: +44 (0) 161 855 7219 numaralı telefonu saat 09:00-18:00 arasında kullanabilirsiniz.

Fax: +44 (0) 161 855 7301

Posta veya faks ile başvurmak için mutlaka GMAT® Appointment Scheduling Form’u önceden doldurmalısınız. Bu formu doldurmak için Test Center List ve Country Code List listelerine ihtiyaç vardır.

Test Center ID: Türkiye’de GMAT Testinin Yapıldığı Merkezler:

Ankara – Anka İletişim

Adres : 2. Cad. 106 Sok. No: 15/13 Yukari Öveçler/ANKARA

Telefon: 0312 472 57 27 (Pbx)

Ücretsiz İletişim Hattı: 0 800 314 41 03

Faks: 0312 472 57 37

Cep: 0505 419 78 10

İstanbul – Pearson Professional Centers

Adres: Pearson Professional Centers-Istanbul, Turkey Address: BJK Plaza, A Blok

Süleyman Seba Cad. No:92 Akaretler, Besiktas Istanbul, 34357

Telefon: 0212 227 4937

İzmir – Izmir University of Economics

Adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova – Izmir

Telefonlar: 0232 279 25 25 – 0232 278 77 56 – 0232 278 74 80

Faks: 0232 279 26 26

Ülke kodumuz – Country Code: TUR

Faks ile kayıt için gerekli numara: Fax: +44 (0) 161 855 7301

Posta ile kayıt için gerekli adres: Pearson VUE

Attention: GMAT® Program

PO Box 581907

Minneapolis, MN 55458-1907 / USA

Posta ile başvururken, posta işlemlerinin uzun sürebileceğini düşünerek çok önceden başvuru formunuzu gönderiniz.

GMAT Sınavı Ücreti Nedir?

GMAT sınavının ücreti Türkiye’de ve Amerika’da 225 USD’dir.

GMAT SINAV TARİHLERİ